Psychologowie zajmują się ludźmi, którzy tego nie potrzebują?

On 9 października 2014 by Katarzyna Papiernik

00000000000000000000000000000000000000000

Czy to Prawda, że psychologowie zajmują sie przede wszystkim ludźmi: Młodymi, atrakcyjnymi, Komunikatywnymi, Inteligentnymi i odnoszącymi sukcesy, zamiast tymi, którzy są nieatrakcyjni , starzy, nieodnoszący sukcesów, niekomunikatywni i mało błyskotliwi?

Medycyna nakręcana rynkiem?

„Skorzystam z analogii do medycyny, która stoi teraz przed dylematem: dalsza medykalizacja życia, czy zwrot w kierunku obciążenia pacjenta odpowiedzialnością za swoje zdrowie. To pierwsze dążenie mocno wspiera rynek i presja koncernów farmaceutycznych. To drugie rozsądni ludzie, którzy znają wyniki badań potwierdzających, że im większy i bardziej nieograniczony dostęp do opieki medycznej, tym większe problemy zdrowotne i mniejsza odpowiedzialność za własne zdrowie. Paradoksalnie, w krajach, gdzie w sposób przemyślany ogranicza się dostęp, ludzie są zdrowsi” (Tomas Witkowski,, Życie to nie choroba,” wywiad przeprowadzony przez redaktora:  redaktor Grzegorz Giedrys dla Wysokich Obcasów Extra (

Psychologia nakręcana psychobiznesem?

„Dlaczego? Dbają o siebie, mają lepie zaopatrzone apteczki, potrafią z nich korzystać, znają podstawy ratowania życia. W psychologii tylko nieliczni dostrzegają, że dalsza wiktymalizacji ludzi może być procesem, który nigdy nie ma końca. a  jej mechanizm jest wyłącznie rynkowy. Ograniczenie dostępu do pomocy psychologicznej oznacza konieczność wzięcia odpowiedzialności za własne życie, i pustki w gabinetach terapeutycznych. Niestety to marzenie idealisty. XX  XXI w. zostały bezsprzecznie zdominowane przez produkcję ofiar, ofiar wszystkiego: pijącego rodzica, przemocy domowej, wypadku samochodowego, nadmiernej czułości, braku czułości, zbyt niskiego wzrostu i zbyt wysokiego, złego traktowania w szkole, złego miejsca zamieszkania, płci, koloru skóry (…) podczas gdy osoby chore na psychozę, schizofrenię, dwubiegunówkę rzadko przyznają się do swojej choroby. Kierownik oddziału chorób afektywnych w Instytucie Chorób Afektywnych, prof. Łukasz Święcicki mówi o tym, jaki kłopoty pacjenci mają jego pacjenci  z „I to jest poważny problem prawdziwej i głębokiej stygmatyzacji, choć dotyczy niewielkiego odsetka populacji. Tutaj potrzebne są kampanie społeczne, które pozwoli na zrozumienie ludzi chorych na schizofrenię i inne choroby psychiczne, a co za tym idzie, ułatwić im funkcjonowanie w społeczeństwie i znalezienie pracy, zredukowanie izolacji społecznej. Terapeuci zajmują się leczeniem osób zdrowych majętnych i osiągających sukces, oraz posiadających odpowiednie dochody” (Tamże…)

 Pacjenci Yavis i Hound

„w języku angielskim mówi się o takich pacjentach Yavis i Hound . Ci pierwsi z otwartymi ramionami witani w gabinetach terapeutycznych to Young, Attractive, Verbal, Intelligent and Succesful (ang. młode, trakcyjne, Komunikatywne, inteligentne i odnoszące sukcesy); w przeciwieństwie do (HOUND., którzy są Homely, Old, Uncccesful , Nonverbal and Dump).(nieatrakcyjni , starzy, nieodnoszacy sukcesów, niekomunikatywni i mało błyskotliwi)„(Tamże)

Praca z osobami, które naprawdę tego potrzebują, osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym, albo chorych psychicznie jest znacznie m trudniejsza, mniej wdzięczna i zupełnie nieopłacalna finansowo.

Pacjenci WEIRD produktem kultury amerykańskiej

Jeszcze mały fragment z Zakazanej Psychologii dr Tomasza Witkowskiego, (

T. Witkowski, Zakazana Psychologia, t. II, Stare Groszki 2013.)

rozwijający wątek pacjentów YAVIS:

„Bolesnym ciosem dla zadufanej z siebie psychologii świata Zachodu był głośny w 2010 r. artykuł The Weirdest People in the world.”Behavioral and Brain Sciences”, 33, s. 76-78, 2001.(z aZakazana, t.t. II, dz. cyt. , s. 61. Napisała go trójka naukowców z Univeristy of British Columbia: Joseph Henrich, Steven J. Heine, Ara Norenzayan, którzy pokazali, że współczesna psychologia  w rzeczywistości opisuje wyłącznie specyficzną grupę społeczeństw – właśnie WEIRD. Mamy tu do czynienia z grą słów, angielski przymiotnik weird, oznacza bowiem dziwny, dziwaczny, ale jednocześnie jest to akronim utworzony z pięciu przymiotników: Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic (zachodni, wykształcony, uprzemysłowiony, bogaty, demokratyczny). Analiza prac publikowanych, przeprowadzona przez Heinricha i jego kolegów, pokazało, że 96 procent osób badanych pochodziło z uprzemysłowionych krajów Zachodu, czyli spośród zaledwie 12 procent światowej populacji. W tym aż 68% ze Stanów Zjednoczonych. Wśród Amerykanów uczestniczących z w badaniach 67 procent było studentami psychologii, co oznacza, iż szanse że obiektem  badań był losowo wybrany student amerykański są 4000 razy większe niż ta, że  był nim ktoś spoza kręgu cywilizacji zachodniej. W latach 20003-2007 w badaniach opublikowanych w sześciu najważniejszych czasopismach psychologicznych badane grupy w 80% składały się ze studentów. W rezultacie nasza wiedza o prawidłowościach dotyczących natury ludzkiej opiera się na populacji WEIRD, a co za tym idzie, opisuje tylko drobną część planety” (…) Cytowani autorzy przedstawili również analizę porównawczą  wyników uzyskanych  w badaniach prowadzonych w kilku różnych obszarach, takich jak percepcja wzrokowa, uczciwość, współpraca, wyobraźnia przestrzenna, style poznawcze i typy umysłów, osądy moralne czy rozumienie pojęcia „ja”. Okazało się, że osobnicy typu WEIRD mocno różnią się od innych populacji, często też uzyskują  skrajne wyniki. Co najbardziej zaskakujące, nawet  w przypadkach  zdawałoby się podstawowych procesów poznawczych jak percepcja wielkości czy kształtu występujące znaczące różnice kulturowe.

Nie sposób przejść obojętnie nad analiza naukowców z University of British Columbia i dalej prowadzić badania nad studentami psychologii ze społeczeństwa WEIRD. A jeżli nawet to nalzżąłoby powstrzymac się od uoólniania ich na całą populację. No chyba, że jest się kapłanem Cargo….(Tamże, s. 61- 63).

Podsumowanie

Współcześnie obserwujemy duży wzrost osób zajmujących się psychologią,  a także coraz większe zapotrzebowanie na usługi psychoterapeutyczne. Można jednak postawić pytanie, czy nie jest to przypadkowo „sezonowa moda”, wyprodukowana przez syte, konsumpcyjne społeczeństwa, które nie borykają się już z problemem przetrwania, które było charakterystyczne np dla pokolenia II wojny światowej?

Statystyki pokazują, że psychologia jest produktem cywilizacji zachodniej,  w szczególności Amerykańskiej, gdyż to w 80% na studentach psychologii są robione badania psychologiczne,  z tego aż 68% ze Stanów Zjednoczonych.  Ponadto usługi psychoterapeutyczne są skierowane do osób YAVIS 9 z ang.  młode, atrakcyjne, komunikatywne, inteligentne i odnoszące sukcesy, zamiast do tych, którzy naprawdę ich potrzebują HOUND :nieatrakcyjni, starzy, nieodnoszący sukcesów, niekomunikatywni i mało błyskotliwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Pobierz!

    _newsletter
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE