Czy psychologowie produkują zaburzenia psychiczne?

On 18 września 2014 by Katarzyna Papiernik

z5808706X

Jak można wytłumaczyć fakt piramidalnego wzrostu liczby w psychologów w Polsce i na całym świecie, który jest RÓWNOLEGŁY z równie piramidalnym wzrostem liczby diagnozowanych zaburzeń i chorób psychicznych?

Krytyk socjologów, Stanisław Andreski komentuje to dobitnie: „Jeżeli widzimy, że za każdym razem, kiedy pojawia się strażak, płomienie stają się większe, mamy podstawy zastanawiać się, czego używają do gaszenia pożaru i czy przypadkiem nie dolewają oliwy do ognia”.(S. Andreski, Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 37).

Przyrost psychologów na przestrzeni lat 1998-2007

Popatrzmy teraz jak wyglądają statystyki dotyczące ilości pojawiających się na rynku społecznym psychologów i absolwentów wydziałów społecznych. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2005-2009 podwoił liczbę absolwentów opuszczających mury uczelni: o ile w 2005 roku było ich 119, to już w 2009 roku aż 226!

Bardzo podobnie statystyki wyglądają w makroskali: Według Małego Rocznika Statystycznego w 1998 roku zaledwie 0,04 procent Polaków stanowili absolwenci kierunków określanych jako nauki społeczne. W 2007 roku było ich już 0,16 procent, znaczący udział w tym miała psychologia.

W tym czasie kiedy liczba pacjentów wzrosła dwukrotnie, liczba terapeutów w Polsce aż czterokrotnie (trzeba uwzględnić fakt, że w Polsce prawo nie reguluje możliwości wykonywania tego zawodu, więc rzeczywista liczba psychologów pracujących w zawodzie jest większa).

Przyrost pacjentów zdrowia psychicznego na przestrzeni lat 1998-2007

Według Małego Rocznika Statystycznego w Polsce w latach 1998-2007 odsetek pacjentów poradni zdrowia psychicznego wzrósł dwukrotnie. W 1998 r. jako pacjenci publicznych poradni zdrowia psychicznego zarejestrowanych było 1,8% Polaków. W 2007 r. było ich już 3,6 %. Podobnie intensywnie przybywało pacjentów, którzy po raz pierwszy rejestrowali się z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. W roku 1998 trafiło do Poradni zdrowia psychicznego niecałe pół (0,45%) Polaków. W 2007 r. już 0,96% a w rekordowym roku 2005 było to aż 1,1 procent. Ponad dwukrotnie więcej niż więcej niż siedem lat wcześniej.

Dołóżmy do tego jeszcze liczby dotyczące rozwodów: Według Rocznika Demograficznego 2007 z dn. 10.01.2008, opublikowanego przez GUS w roku w roku 1990 było 42436 rozwodów, w roku 2006 71912, a według Rocznika statystycznego 2013 z dn. 08.11.2013, na rok 2010 przypadało 61300 rozwodów, na rok 2011  64594, a na rok 2012  64432, co daje cały czas tendencję zwyżkową.

Samobójstwa zakończone zgonem, bez podziału na płeć zgodnie z oficjalnymi statystykami podanymi przez komendę Główną Policji to: dane z roku: 1991, 4159 osób, natomiast dane z 2013 r. 6.097.

Czy psychologowie produkują zaburzenia psychiczne?

Tak, czy inaczej liczba psychologów wykonujących swój zawód rośnie lawinowo i należałoby się zastanowić nad konsekwencjami faktu tak dynamicznego przyrostu „masy psychologicznej” w społeczeństwie….

zdjecie-kula-satelity-z-ziemska.jpeg

Stanisław Andreski komentuje to następująco: „Gdyby liczba psychologów i socjologów rosła w takim tempie, jak na przestrzeni ostatnich lat, w ciągu kilku następnych stuleci przewyższyłaby zaludnienie na Ziemi”S. Andreski, Czarnoksięstwo, s. 33. No cóż, spójrzmy w przyszłość, co będzie, jeżeli obecny trend wzrostu liczby psychologów się utrzyma? Za niecałe pół wieku wszyscy staniemy się pacjentami poradni zdrowia psychicznego, tylko kto nas będzie leczył?(w U.S.A. już dzisiaj leczonych jest 46% Amerykanów).

Należy również dodać, że wszyscy byliby pacjentami, nie wiadomo jednak, kto byłby terapeutą…

 Kontrargumenty psychologów

Wobec powyższych liczb z ust obrońców nauk społecznych pada argument:

„A może to właśnie wzrost dostępności opieki w zakresie zdrowi psychicznego ujawnił rzeczywiste zapotrzebowanie?”. Tak duży przyrost psychologów w Polsce wiąże się oczywiście, a przynajmniej powinien, z proporcjonalnie dużym przyrostem ilości badań i poszukiwań nowych skuteczniejszych metod. Statystyki jednak pokazują niezbicie coś zupełnie odwrotnego.

Jak skomentowałbyś hipotetyczną sytuację, w której inżynierowie wciąż prowadziliby badania, a pomimo tego, tym więcej mostów by się zawalało, im więcej inżynierów opuszczałoby mury uczelni? Czy rzeczywistej nauce nie stawiamy nieco większych wymagań, czy jakakolwiek korporacja pozwoliłaby sobie na utrzymywanie pracowników o takiej skuteczności?

Podsumowanie

Według Małego Rocznika Statystycznego w latach 1998-2007 odsetek pacjentów zdrowia psychicznego w Polsce wzrósł dwukrotnie. W tym samym czasie, według oficjalnych źródeł, liczba psychologów wzrosła aż czterokrotnie (nie uwzględniając tych, którzy prowadzą swoją działalność nieoficjalnie). Jak można wytłumaczyć te liczby?

Czy faktem, że kolejni psychologowie szukają na rynku pracy przestrzeni dla siebie generując sztuczny popyt? Czy też może faktem, że prowadzone przez nich badania „naukowe” jeszcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Czy jednak takie tłumaczenie przyjęlibyśmy od grupy inżynierów budujących mosty, które się ciągle zawalają? Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, zawalający się most to zagrożenie dla życia człowieka, czy jednak toksyczny terapeuta nie powoduje znacznie większych strat:? Moralnych, psychicznych?

Jeszcze raz zacytuję Andreskiego: „Przekroczywszy granicę, trudno już przyznać, że zmarnowało się lata w pościgu za widmami lub czerpało korzyści z naiwności ludzi. Aby uciszyć wątpliwości, niepokoje, poczucie winy, idzie się po najmniejszej linii oporu i rozbudowuje w nieskończoność sieć fikcji lub kłamstw, coraz głośniej mówiąc przy tym o dążeniu do obiektywności i poszukiwaniu prawdy. (Andreski, Czarnoksięstwo, s. 330).

Niestety taka sytuacja prowadzi do budowania systemu represji wobec osób poszkodowanych przez toksycznych terapeutów, którzy dopominają się odszkodowania albo Prawdy. Takich podwójnie niszczonych ex-pacjentów jest w Polsce naprawdę niemało.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Pobierz!

    _newsletter
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE